Woordenschat groep 6 les 18
Zoek de juiste betekenis!

Combineer een betekenis links met een betekenis rechts.
Je kan slepen met het juiste woord.