movevoetbal.gifWoordenschat groep 5 les 38 d
oefening 52 Welk stukje is vergeten?

Gatentekst

  
Vul de goede woorden in
pionnontoor
temonneeheimdelsteen
tenlandnetelflap
beidervloklikopter