earth-globe.gifoefening 27
woordenschat 5 les 28 d:
 Een woord -twee betekenissen

oefening 27  

Klik op een getal voor de omschrijving.

  1   2    3     
 4      5    6   
7          
        
     8