earth-globe.gifWoordenschat 5 les 27 b Aan of uit ????

  
Vul de goede woorden in
1 Ons huis is gebouwd door een nemer.
2. Frans kan prachtig pianospelen; hij heeft er veel leg voor.
3. Mariska is erg slim; ze is gekookt.
4. Achter onze auto kan een hangwagentje.
5. Kun je mij leggen hoe die som moet?
6. Hij is de beste van de klas. Hij is de blinker.
7. De komst van Sinterklaas is dit jaar op 20 november.
8. De vaas viel in stukken een.
9. Door het park willen ze een nieuwe weg leggen.
10. Houd je dacht bij de les, alsjeblieft!