Er staan telkens een aantal woorden. Maak met deze woorden een vraagzin.
Met welk woord begint de vraagzin?

Met welk woord begint de vraagzin?