Taal Actief groep 6 Thema 9D : woorden zoals : 's morgens - omhoog - Amsterdam

Zet de lettergrepen in de goede volgorde en schrijf het woord op.
Schrijf plaatsnamen met een hoofdletter!
val toe ligspraak uit
dam am ster ven ho eind
hem arnlem haar
rang voorsen as
sche en deon waar der


Schrijf het woord op met ’s aan het begin. Na 's komt een spatie ( opening)
des maandagsdes middags
des avondsdes morgens
des nachtsdes ochtends
des woensdagsdes zomers