Taal Actief groep 6 Thema 9A : woorden zoals : omhoog -uitval

Zet de lettergrepen in de goede volgorde en schrijf het woord op.
Schrijf plaatsnamen met een hoofdletter!
val toe ligspraak uit
dam am ster ven ho eind
hem arnlem haar
rang voorsen as
sche en deon waar der