terug naar overzicht ontleden
child Vind de persoonsvorm 12

1) De persoonsvorm vind je door de zin vragend te maken. De pv (persoonsvorm) staat dan vooraan.
2) Zet de zin in een andere tijd. Het woord dat verandert is de persoonsvorm.

Vul de gaten in , druk daarna op -controle- om je antwoorden te controleren .
Gebruik de "Hint" knop om een letter te krijgen als hulp .
Je kunt ook klikken op de "[?]" knop om een aanwijzing te krijgen.
Let op , je krijgt dan wel minder punten als je vraagt voor hulpletters of hints.
1 De rechter gelastte de gevangenneming van de beklaagde.
pv =
2 De ouders zuchtten na het zien van het slechte rapport.
pv =
3 In deze houten doos liggen mooie gesneden ivoren vorwerpen.
pv =
4 De goochelaar kreeg veel applaus.
pv =
5 Dit is één van de welvarendste streken van ons land.
pv =
6 Hij was de vervelendste jongen uit onze groep.
pv =
7 Tevergeefs probeerde de brandweer de boerderij te redden.
pv =
8 Een grote menigte verdringt zich bij de ingang van het feestterrein.
pv =
9 In de zomer verdrinkt menige bader in zee.
pv =
10 IJzer is zwaarder dan water.
pv =
11 Dat meisje zingt haar hoogste lied.
pv =
12 Waarom damt men deze rivier af?
pv =
13 Vader steekt zijn pijp aan.
pv =
14 Wat voor school kiest je broer?
pv =
15 Er lagen oude bronzen munten op de tafel.
pv =