terug naar overzicht ontleden
child Vind de persoonsvorm 11

1) De persoonsvorm vind je door de zin vragend te maken. De pv (persoonsvorm) staat dan vooraan.
2) Zet de zin in een andere tijd. Het woord dat verandert is de persoonsvorm.

Vul de gaten in , druk daarna op -controle- om je antwoorden te controleren .
Gebruik de "Hint" knop om een letter te krijgen als hulp .
Je kunt ook klikken op de "[?]" knop om een aanwijzing te krijgen.
Let op , je krijgt dan wel minder punten als je vraagt voor hulpletters of hints.
1 Jan zaagt de plank doormidden.
pv =
2 Vind jij knutselen ook zo fijn?
pv =
3 Of houd jij meer van lezen?
pv =
4 Ik las de opgave nog eens over.
pv =
5 Wij baadden verleden jaar vaak in de zee.
pv =
6 Waarom heeft die klas weer vrij?
pv =
7 Wij lazen het bericht met blijdschap.
pv =
8 Heeft men jou ook zo onheus behandeld?
pv =
9 Hebben jullie de gehele middag gewerkt?
pv =
10 Wie had er nog nooit van Rembrandt gehoord?
pv =
11 Deze chauffeur rijdt erg voorzichtig.
pv =
12 De motorrijder slipt in de bocht.
pv =
13 De vaargeul is dicht geslibd.
pv =
14 Welke jongens gaan mee voetballen?
pv =
15 Waardoor is dit probleem ontstaan?
pv =