terug naar overzicht ontleden
child Vind de persoonsvorm 9

1) De persoonsvorm vind je door de zin vragend te maken. De pv (persoonsvorm) staat dan vooraan.
2) Zet de zin in een andere tijd. Het woord dat verandert is de persoonsvorm.

Vul de gaten in , druk daarna op -controle- om je antwoorden te controleren .
Gebruik de "Hint" knop om een letter te krijgen als hulp .
Je kunt ook klikken op de "[?]" knop om een aanwijzing te krijgen.
Let op , je krijgt dan wel minder punten als je vraagt voor hulpletters of hints.
1 Die jongen zwerft de gehele dag langs de straat.
pv =
2 Vroeger groeiden er op dit land klaprozen.
pv =
3 Ontstemd schudt vader het hoofd.
pv =
4 De bakker kneedt het deeg.
pv =
5 Na de lange wandeling rustten wij heerlijk uit.
pv =
6 Vorig jaar kuchte ik erg.
pv =
7 Wie hees het zeil op de boot?
pv =
8 De sterke man hief het gewicht boven zijn hoofd.
pv =
9 De ondeugende jongens hebben de oude man uitgejouwd.
pv =
10 Wij hebben tijdens de jacht veel hazen geschoten.
pv =
11 In dat hotel hebben wij Coca-Cola gedronken.
pv =
12 Dat gebeurt niet vaak.
pv =
13 Heeft hij ontkend of bekend?
pv =
14 Hij betaalt de rekening.
pv =
15 Waarom heb jij niet in euro's betaald?
pv =