terug naar overzicht ontleden
child Vind de persoonsvorm 7

1) De persoonsvorm vind je door de zin vragend te maken. De pv (persoonsvorm) staat dan vooraan.
2) Zet de zin in een andere tijd. Het woord dat verandert is de persoonsvorm.

Vul de gaten in , druk daarna op -controle- om je antwoorden te controleren .
Gebruik de "Hint" knop om een letter te krijgen als hulp .
Je kunt ook klikken op de "[?]" knop om een aanwijzing te krijgen.
Let op , je krijgt dan wel minder punten als je vraagt voor hulpletters of hints.
1 Ik heb liever gebonden dan ingenaaide boeken.
pv =
2 Op die manier stroomt er veel geld in het laatje.
pv =
3 De nog te beantwoorden brieven lagen opgestapeld.
pv =
4 De volgende morgen gebeurde er iets vreselijks.
pv =
5 Hij heeft het 's middags uitgeschreeuwd van de pijn.
pv =
6 Eindelijk had hij de oever bereikt.
pv =
7 "Jongens, kleed je goed aan."
pv =
8 Wij holden zo hard mogelijk weg.
pv =
9 Wij gingen naar zee.
pv =
10 Wij hesen de vlag.
pv =
11 Vrolijk juichten de kinderen.
pv =
12 Wie zitten er op Het Stromenland?
pv =
13 De jongen heeft zich enigszins vergist.
pv =
14 Hij klauterde over de rotsstenen naar boven.
pv =
15 Na deze oefeningen fietst hij snel naar huis.
pv =