terug naar overzicht ontleden
child Vind de persoonsvorm 5

1) De persoonsvorm vind je door de zin vragend te maken. De pv (persoonsvorm) staat dan vooraan.
2) Zet de zin in een andere tijd. Het woord dat verandert is de persoonsvorm.

Vul de gaten in , druk daarna op -controle- om je antwoorden te controleren .
Gebruik de "Hint" knop om een letter te krijgen als hulp .
Je kunt ook klikken op de "[?]" knop om een aanwijzing te krijgen.
Let op , je krijgt dan wel minder punten als je vraagt voor hulpletters of hints.
1 De wegenbouwer asfalteert de weg.
pv =
2 Bliksemstralen doorklieven de lucht.
pv =
3 Werklieden kruien het puin weg met de kruiwagen.
pv =
4 Waarom verwent die man zijn kinderen?
pv =
5 Moeder kleedde ons zusje aan.
pv =
6 Wij haastten ons naar het station.
pv =
7 Wij hebben getracht de gewonde te helpen.
pv =
8 Je behoeft niet zo hard te werken.
pv =
9 De mensen waren genoodzaakt voor het gevaar te vluchten.
pv =
10 De buren hielpen de brand blussen.
pv =
11 Vader deed de deur open.
pv =
12 De meisjes proestten het uit van het lachen.
pv =
13 Waarom lachten jullie, toen ik voorbij kwam?
pv =
14 Het kereltje stampvoette van drift.
pv =
15 Wie heeft de aardappelen geschild?
pv =