childterug naar overzicht ontleden

Ontleden lesje 8
Gezegde -onderwerp -
lijdend voorwerp - meewerkend voorwerp

Zoek het werkwoordelijk gezegde ( alle werkwoorden in de zin)
en het onderwerp ( wie of wat doen het?
lijdend voorwerp (wie of wat +gezegde+onderwerp)
meewerkend voorwerp ( aan wie of wat+gezegde+onderwerp)

1 Vanmorgen overhandigde de postbode moeder een brief.
werk. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

2 Op de markt verkocht de koopman zijn waren aan het publiek.
werk. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

3 In 1672 verklaarden vier vorsten ons land de oorlog.
werk. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

4 Willem van Oranje heeft ons volk grote diensten bewezen.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

5 De maaltijd heeft me heerlijk gesmaakt.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

6 Dit boek kan ik u hartelijk aanbevelen.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

7 De spion briefde de vijand belangrijke geheimen over.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

8 Iedere avond brengt de krant ons het laatste nieuws.
werk. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

9 De goochelaar vertoonde de zaal enkele handige trucs.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =

10 De Koningin verleende de veroordeelde gratie.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =
meew. vw. =