childterug naar overzicht ontleden
Ontleden lesje 6 Gezegde -onderwerp - lijdend voorwerp

Zoek het werkwoordelijk gezegde ( alle werkwoorden in de zin)
en het onderwerp ( wie of wat doen het?
lijdend voorwerp (wie of wat +gezegde+onderwerp)

 

1 De Evangeliepredikers hebben in ons land kerken, kloosters en scholen gesticht.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

2 Hebben jullie vanavond de krant ontvangen?
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

3 Waar heeft het meisje mijn schoenen gezet?
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

4 Volgens mij moet je Kees een euro teruggeven.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

5 Heb je dat al gezien?
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

6 Welk boek leest je broer?
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

7 Die brief heb je veel te haastig geschreven.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

8 Dat moet je netjes overdoen.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

9 Breda heeft Prins Maurits in 1590 ingenomen.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

10 Hebben jullie haar al ontmoet?
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =