childterug naar overzicht ontleden
Ontleden lesje 5 Gezegde -onderwerp - lijdend voorwerp

Zoek het werkwoordelijk gezegde ( alle werkwoorden in de zin)
en het onderwerp ( wie of wat doen het?
lijdend voorwerp (wie of wat +gezegde+onderwerp)

1 Het land bracht verleden jaar een rijke oogst op.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

2 De jongens maakten een diepe kuil.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

3 De vorige week verloor onze club de wedstrijd.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

4 Op mijn verjaardag kreeg ik een nieuwe fiets.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

5 Morgen verwachten we een brief uit Canada.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

6 Op Koninginnedag viert heel Nederland feest.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

7 Natuurlijk steken alle burgers de vlag uit.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

8 Iedereen heeft zijn vrije dag.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

9 Voor het raadhuis zingen de schoolkinderen enkele liederen.
werk. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =

10 's Avonds steekt men een prachtig vuurwerk af.
werkw. gez. =
onderwerp =
lijdend vw. =