childterug naar overzicht ontleden
Ontleden lesje 3 Gezegde en onderwerp

Zoek het werkwoordelijk gezegde ( alle werkwoorden in de zin)
en het onderwerp ( wie of wat doen het)

1 Wat zie je daar?
werkw. gez. =
onderwerp =

2 Na regen komt zonneschijn.
werkw. gez. =
onderwerp =

3 Met grote moeite is de jongen voor zijn examen geslaagd.
werkw. gez. =
onderwerp =

4 Hoeveel tijd had hij aan zijn sommen besteed?
werkw. gez. =
onderwerp =

5 Wat heb je vandaag keurig geschreven!
werkw. gez. =
onderwerp =

6 Voor het eten wassen we onze handen.
werk. gez. =
onderwerp =

7 Bij het oversteken moet je goed uitkijken.
werkw. gez. =
onderwerp =

8 Tengevolge van het onweer brak er brand uit.
werkw. gez. =
onderwerp =

9 Prachtige boeken kunnen de kinderen bij die tekenwedstrijd verdienen.
werkw. gez. =
onderwerp =

10 De mooiste tekeningen hebben we in de klas opgehangen.
werkw. gez. =
onderwerp =