child terug naar overzicht ontleden
Ontleden lesje 1 Gezegde en onderwerp

Zoek het werkwoordelijk gezegde ( alle werkwoorden in de zin)
en het onderwerp ( wie of wat doen het?)

1 De kinderen spelen op straat.
gezegde =
onderwerp =

2 Jan en Piet voetballen 's zaterdags met hun vrienden.
werk. gez. =
onderwerp =

3 In de zomer oogsten de boeren het graan.
werk. gez. =
onderwerp =

4 's Avonds leest vader de krant.
werk. gez. =
onderwerp =

5 Hebben jullie het nieuws al gehoord?
werk. gez. =
onderwerp =

6 Mijn broertje mag bij een vriendje eten.
werk. gez. =
onderwerp =

7 Welke delfstoffen vinden we in ons land?
werk. gez. =
onderwerp =

8 In 1648 werd de vrede van Munster gesloten.
werk. gez. =
onderwerp =

9 Hoe laat zijn jullie gisteren thuisgekomen?
werk. gez. =
onderwerp =

10 Wat heeft de zeeman van zijn reizen verteld?
werk. gez. =
onderwerp =