Wat is de zinskern ??? Oefening Loco 5b15:
Zoek het gezegde en het onderwerp


Vul de zinskern in

Vul de gaten in , druk daarna op -controle- om je antwoorden te controleren .
Zoek eerst de persoonsvorm. Maak een vraagzin.
De Persoonsvorm staat nu voorop en het onderwerp er meteen achter.
Staat er nog een werkwoord in de zin? Die hoort er dan ook bij!!!