Taalmakkers E9 les 10a Heeft Bluf het naar zijn zin?
Zijn de zinnen goed of fout???   Wie????

terug naar overzicht Taal 'n Makkie

Bluf lijkt echt op zijn gemak te zijn.
Hij kwispelt met haar staart.
Hij tilt bij de tafelpoot je ene poot op.
'Ho, ho. Dat mag ik niet doen! '
zegt Elsa.
'Die tafelpoot is niet voor honden,
maar voor tafels .'
Vader grinnikt: 'Als ik hond ben en
zo'n tafelpoot ziet .'
Bluf snapt het niet , maar hij blaft vrolijk!