TAALMAKKERS E606a De bedrieger bedrogen

terug naar overzicht TAAL 'n MAKKIE E6Zet alle zinnen in de verleden tijd.
Op een zaterdagmiddag, vlak voor sluitingstijd (komen) kwam een deftige mevrouw de schoenenzaak binnen.
Ik (hebben) een feestje en ik (willen)
daarom graag mooie schoenen kopen. (Hebben) .. . u die in mijn maat?' (vragen) de
dame beleefd. 'Vast wel, mevrouw,' (beginnen) de verkoopster. 'Welke kleur (zoeken) U?' 'Wist ik dat maar!' (spreken) de vrouw zuchtend. 'Wat (zullen) .. ik kiezen? Pakt u maar rode en blauwe paren!'
 De verkoopster (lopen) .... .. naar de cheffin van de winkel, die haar aandacht (trekken) . . Die (fluisteren) ...... de verkoopster in het oor: 'Die vrouw (bedriegen) .. heel veel winkeliers. Ze (doen) net of ze geen geld heeft.
Niemand (zien) haar ooit terug en naar hun geld (kunnen) ze dan fluiten .
De verkoopster (zoeken)   snel schoenen voor de winkelende vrouw.
Die (doen) haar keuze. En juist voor sluitingstijd (willen) ze de winkel verlaten. Opeens (bedenken) ze dat ze geen geld bij zich (hebben) .
Ze (vragen) of ze de schoenen maandag (mogen) betalen. 'Natuurlijk mevrouw,' (zeggen) de verkoopster vriendelijk. En opgewekt lachend (verlaten) de bedriegster
de winkel. De cheffin (roepen) de verkoopster boos bij zich. 'Je (weten) toch dat ze een bedriegster is. Hoe (kunnen) je haar dan die schoenen meegeven?' (roepen) ze kwaad.
De verkoopster (zeggen) : 'De vrouw is er maandag weer. Voor alle zekerheid (hebben) ik haar twee linkerschoenen meegegeven!