Redactierekenen groep 7 Taak 11

Je mag uitrekenpapier gebruiken!