groep 6/7 Hoofdrekenen HW 19 rknpc

Vul steeds het goede antwoord in !
1. 7300 - 500 =
2. 5400 - 450 =
3. 30 X 60 =
4. 3500 : 7=
5. 2400 : 12 = 2424 :12=
6. 64 : 8= 640 : 8 = 6400 : 80 =
7. 42 :7= 4200 : 7= 4235 : 7=
8. 1875+ 1875=
9. 8 minuten = seconden
10. 15 km = m.
11. Twee mannen verdelen € 55,-. Ieder krijgt €
12. Een vliegtuig legt per uur 600 km af.
Over 3000 km doet dat vliegtuig uur.
13. l liter benzine kost € 1,60. 10 liter kosten €
14. De lengte van een tuin is 50 m. De breedte is 25 m.
De omtrek m.
15. 250 pennen - 20 dozijn pennen = pennen.
( Weet je het nog? 1 dozijn = 12 stuk)
16. 8003 – 12=
17. 1 pond suiker kost € 0,45. 1 kg kost € 2 kg kost €
18. Van kwart voor 10 tot 10 minuten voor 11 = minuten
19. 5 mannen verdelen € 70 . leder krijgt €
20. 1 1iter karnemelk kost € 0,95. Voor € 5,70 koopt moeder liter.