Groep 6/7 : Hoofdrekenen 6 rknpc

Vul steeds het goede antwoord in !
l. 1000 - 100=
2. 1000 - 10=
3. 1000 - 1=
4. 8 X 125 = 4 x =
5. 6 X 125 = x 250 =
6. 10 dm = m. 150 dm= m
7. € 6,35 + € 1,15 = € .
8. € 12,25 + €4,75= €
9. 30 mm = cm.
10. 7000 m = km.
11. 1 ons thee kost € 1,10. 1 pond thee kost €
12. 1 kg rijst kost € 2,20. 1 pond rijst kost €
13. Jan moet 90 km fietsen. Per uur doet hij 15 km. Hij fietst dus uur.
14. Een trein moet aankomen om 10 minuten voor 12.
Hij komt 30 minuten te laat aan. Hij komt dus aan om uur
15. 1 bromfiets en 2 fietsen kosten samen € 1400,-.
1 bromfiets kost €€ 800,-. Dan kosten de 2 fietsen : €
Dan kost dus 1 fiets €
16. 1 kg vogelzaad kost € 1,40. 1 pond kost dus €
17. 1 fles limonade kost € 2,50.
Voor € 10,- kan moeder flessen limonade kopen.
18. Jan gaat naar school om kwart over 8. Hij komt weer thuis om kwart vóór 12.
Hij is van huis geweest uur + minuten.
19. € 7,75 - € 0,85 = Reken het zo uit: € 7,75 - € 0 ,75 - € 0, = €
20. € 25,00 - € 12,50 = €