Welk woord  in de rij is fout gespeld?
Schrijf het woord in de vijfde kolom met de juiste spelling


garage

 

bagage

etage

etallage

lekkage

 

massaage

passage

percentage

percentage

 

automatisch

communisties

fantastisch

historisch

 

mediesch

praktisch

romantisch

technisch

 

theorethisch

beschaafd

denkbeeld

gemeenteraad

 

indertijd

kammeraad

spannend

tegenstand

 

voordurend

wereldoorlog

zogenaamd

aanwijzingen

 

argumenten

aspecten

herineringen

inlichtingen

 

presidenten

produkten

tegenstellingen

toepassingen

 

voorschriften

romantisch

comunistisch