Spelling groep 7 blok 5A - oefening 2


Welk woord is fout gespeld?
Schrijf het woord in de vijfde kolom met de juiste spelling


aanzienlijk gebruikelijkcombinatiedefienitie     
gelijdelijk gemeentelijkdemonstratie   gratie  
afwezigheid  bijzonderheidactiefunktie  
eenzaamhijd  verlegenheidinfectieherhaaldelijk  
noodzakelijk  productieinformatievoortrefelijk  
verschrikkelijk   verlegenheitinjectiespannent  
voorzichtigheid   voortreffelijkinformatieopelijk  
justitie  rejactievermoedelijk  verlegenheid  
inlichtinge  presidentenproductentegenstellingen  
organizatie  voorzichtigheid  romantischcommunistisch