terug naar overzicht spelling

Taal Actief
Spelling groep 7  -  blok 11  extra oefening D ( ruÔne-skiŽn - zo-even)

Vul alles in en klik dan op "Controleer". Druk op "Hint" voor hulp. Dat kost echter wel punten.

Regel : samenstellingen
Als je de klinkers samen verkeerd kunt lezen, moet je er een streepje tussen zetten: radio-omroep.
Uitzondering: telwoorden krijgen een trema: drieëndertig.

Opdracht: maak de samenstellingen en plaats, waar nodig een streepje of trema.
Tip: gebruik voor de e met trema : knop Alt+137 of klik op de knop hiernaast  

Voorbeeld: na + apen = na-apen
mede + eigenaar =
radio + omroep =
auto + band = ( een streepje hier nodig?)
polio + onderzoek =
twee + twintig = ( let op: telwoord! )
olie + import =
paraplu + uiteinde =
drie + negentig =
transport + wagen =
politie + eenheid =
deur + klink =

Klik onderaan op de knop 'Controleer'.