Spelling groep 7 blok 8A extra opdracht 2 en 3
terug naar overzicht spelling

 

Vul de gaten in , druk daarna op -controle- om je antwoorden te controleren .
Gebruik de "Hint" knop om een letter te krijgen als hulp .
Je kunt ook klikken op de "[?]" knop om een aanwijzing te krijgen.
Opdracht 2: Schrijf elk woord op met o.

Het voetbalteam gaf niet op; het team had veel m . raal.
De pr . fessor geeft les aan de universiteit.
Deze manege heeft vier p . ny’s in de wei.
Deze man is pr . testant en gaat naar hun kerk.
De pr . feet gaf wijze raad en vertelde over de toekomst.
Na de examens op de middelbare school kreeg het meisje haar dipl . ma’s.
Er zijn veel risic . ’s aan die operatie verbonden.
Veel pr . gramma’s op tv worden weinig bekeken.

Opdracht 3   Vul de rijen in.
letter vul in: lang of kort schrijf het woord
z.bra
c.mera
r.briek
tev.ren
coll.ga
app.raten
kant.ren
progr.mma's

a

r.sultaat 

omhoog