NTR - groep 6/7  Persoonsvorm 3
terug naar overzicht ONTLEDEN

Herkennen van de persoonsvorm 3 

Welk van de vet gedrukte woorden is niet de persoonsvorm?

Hoe vind je de persoonsvorm?
1) de tijdproef : het woord dat verandert is de persoonsvorm
2) een vraagzin maken ,dan staat de persoonsvorm vooraan
Let op: alleen een werkwoord ( doe-woord) kan de persoonsvorm zijn.