Begrijpend lezen 7 les 15 Husselteksten
en andere opdrachten A

Vul de goede woorden in
A Ze reageerde niet, keek strak voor zich uit. Weer een ruk. Ze schoof haar stoel zo ver naar voren dat de rand van de tafel in haar ribben drukte, maar de volgende ruk was nog harder, en nu prikte er een vinger in haar rug. Geritsel van papier. Gefluister. Gegiechel. Wat hadden ze, wat deden ze?
B Na zeven dagen somberheid scheen eventjes de zon. Hij wierp een schuchter stralenbundeltje op Merels tafel, glimmertjes toverend op het lichtgrijze oppervlak. Voor het bord legde de meester de zoveelste ingewikkelde procentsom uit.
C Voorzichtig leunde ze achterover. Haar trui kraakte. Ze draaide naar achteren en trok. Het was een stuntelige tekening van een muis met grote, bange ogen, een rafelige staart en twee zielige vleugeltjes aan weerszijden van het magere ruggetje. Maar zo stuntelig kon hij niet zijn, of Merel herkende zichzelf.
D Franks stem: 'Ronnie, niet doen, jöh. Geef nou hier!' De meester draaide zich om en ontmoette Merels smekende ogen. 'Ga maar even, Merel.'
E Merel luisterde er niet naar. De zon! Ze liet de schaduw van haar handen over de tafel vallen en vormde een vlinder met klapwiekende vleugels. Daarna probeerde ze een vis; het getuite mondje met duim en wijsvinger, en dan de vinnen ...
F In een reflex stond ze op en ging meteen weer zitten. 'Ik, uh, ik ga zo meteen wel, meester.' Stel je voor dat ze ging! Met wat-het-dan-ook-was-op-haar-rug de hele klas door. ledereen loeien natuurlijk. En ze hóefde niet eens.
G Ze was zo verdiept in het spelletje, dat ze het gegrinnik achter haar pas opmerkte toen er hard aan haar staart werd getrokken. 'Muis, hé Muis, psst!' Het was weer zover.

1 .Lees eerst de husseltekst hiernaast.
Uit: "Een muis met klauwen", Lieneke Dijkzeul
Zet dan de zinnen in de juiste volgorde.

1234567


2. Waar gaat het in dit stukje uit "Een muis met klauwen" om? Het goede antwoord is

Kies uit:
A Merel wordt gepest
B Merel krijgt een tekening
C Merel moet naar het toilet
D Merel houdt van de zon

3. Welk stukje uit de tekst betekent ongeveer : automatisch, zonder er bij na te denken.