Begrijpend Lezen 7 les 09 Actie actie


Actie

1 Voor Marijn was het niet zo moeilijk. Vroeger was hij hier zo vaak geweest met zijn
2 vader. Maar de andere kinderen aarzelden voor ze achter hem aan naar de deur liepen.
3 Hij duwde de grote deur van het gemeentehuis open en liep de hal binnen. De rest
4 volgde hem zwijgend. Midden in de grote hal bleven ze staan en keken om zich heen.
5 Aan de zijkant was een hele rij loketten waar een paar mensen voor stonden. 'Het lijkt
6 wel een station,' zei Murat zacht.
7 Een man die achter een loket zat, stak nieuwsgierig zijn hoofd naar buiten. 'Net pop­
8 penkast,' giechelde Renske. De man stond nu op en verdween. Even later ging er een
9 deur open en kwam hij op hen toe stappen. Puck zei zacht: 'Wat een klein meneertje.'
10 'Dag jongelui,' zei hij vriendelijk. 'Wat kan ik voor jullie doen?' Niemand durfde iets te
11 zeggen. Toen deed Niels een stapje naar voren. 'Meneertje,' zei hij met een piepstem
12 van de zenuwen, 'ik bedoel ... eeh ... meneer, we komen voor ... voor ...' verder kwam
13 hij niet. Hij keek wanhopig naar Marijn. De man glimlachte en vroeg: 'Waarover willen
14 jullie hem spreken?' Marijn dacht even na en antwoordde: 'Dat zeggen we hem liever
15 zelf.' De glimlach verdween van het gezicht. 'Ik denk niet dat de burgemeester nu tijd
16 heeft. Zeg mij nou maar wat er is, dan breng ik de boodschap wel over.' 'Nee,' zei
17 Marijn en hij kreeg een kleur. Verbluft keek de man hem aan. 'Een ogenblikje,' zei hij en
18 hij liep weg. Even later zagen ze hem weer achter het loket verdwijnen en druk overleg­
19 gen met iemand anders. 'Jij durft!' zei Renske. 'Je hebt bij de gemeente belangrijke
20 mensen voor de belangrijke dingen en onbelangrijke mensen voor de onbelangrijke
21 dingen. Onze school redden is belangrijk.' Het kleine meneertje kwam terug samen met
22 een grote dikke man. 'Ze gaan ons eruit zetten,' siste Niels. 'Staan blijven,' comman­
23 deerde Marijn. 'Jongelui,' zei de dikke, 'we gaan nu als brave kinderen naar buiten.'
24 Renske giechelde even en Niels liet een zenuwachtig piepje horen. 'Vooruit!' zei de
25 dikke en hij pakte Marijn bij zijn arm. Murat vouwde razendsnel het laken uit en
26 schreeuwde keihard: 'Red de Regenboog!' Het galmde door de hal heen. Marijn rukte
27 zich los en rende weg. De andere kinderen holden achter hem aan, terwijl ze in koor
28 riepen: 'Red De Regenboog! Red De Regenboog!' De kleine en de dikke begonnen nu
29 ook achter hen aan te rennen. Overal gingen deuren open en kwamen mensen naar
30 buiten, die stomverbaasd keken naar de achtervolging in de hal van het gemeentehuis.
31 Het was inmiddels een lawaai van jewelste. De kinderen bleven maar roepen: 'Red De
32 Regenboog' en de twee mannen schreeuwden: 'Houd ze tegen! Grijp ze!' Achter in de
33 hal was een trap. 'Boven is de kamer van de burgemeester,' flitste het door Marijn
34 heen. Hij stoof nu richting trap en liep met grote stappen naar boven. De andere
35 kinderen volgden hem. 'Hier!' riep de dikke. 'Niet naar boven!' brulde de kleine.
36 Bovenaan de trap was een brede lange gang.
37 Marijn rende door en de rest volgde. Halverwege de gang ging ineens een deur open.
38 Er stapte een heellange man naar buiten met een kaal hoofd. Marijn botste bijna tegen
39 hem op, samen met de andere kinderen. Niels die vlak achter Marijn liep, hijgde: 'Ze
40 hebben ze hier in alle maten.' 'Dag Marijn,' zei de lange man verrast. 'Dag ... dag ...
41 burge ... burgemeester,' stamelde Marijn.