Begrijpend lezen 7 les Husselteksten
en andere opdrachten B
kat platje


Lees het husselverhaaltje hieronder

De afloop

A Tien minuten later likte het vredig het schoteltje leeg.
B Zijn bazen konden niets meer doen, toen het beestje boven hun hoofd voortsuisde.
C Maar dat wist hun kat niet.
D Hij werd echt een vliegende kat.
E Dat betekende dat er op een gegeven moment helemaal geen plat was.
F Die rende op zekere dag naar buiten, in- wat later bleek- vliegende vaart.
G Er waren eens mensen die hun plat wilden verbouwen.
H Maar toen het diertje tenslotte op de grond kwam, was er niets aan de hand.

B Wil je weten hoe het met de negen levens van de kat afloopt, zet dan ook het volgende
stukje in de juiste volgorde.
Gebruik daarvoor de tabel :
Op plaats12345678
hoort te staan

C In zin E en zin G staat: een plat. Wat is een plat ?
Zet erachter : goed of fout

Een plat is een plat voorwerp .....
Een plat is een platte fietsband .....
een plat is een plat dak op een aanbouw .....