Begrijpend lezen 7 les 6 Compleet maken

uitlaatgassen

Vul de goede woorden in
Lees de tekst hieronder.

Schoon en zuinig

De hoeveelheid vervuilende stoffen, die via de uitlaat van auto's de lucht ingaat, moet in het jaar 2010 veel lager liggen dan nu. Daarom mogen vanaf 1993 alleen nog auto's met een katalysator worden verkocht. -----1-----.
De katalysator zorgt ervoor dat de benzine veel beter verbrandt -----2-----
Met veel denk- en sleutelwerk probeert men benzine en motoren, ook die van vrachtwagens, alsmaar schoner en zuiniger te maken. -----3-----
De auto heeft dan minder brandstof nodig en stoot minder kooldioxyde uit, zodat het broeikaseffect wordt teruggedrongen. Met een snelheid van 100 km in plaats van 120 km over de snelweg rijden, scheelt al een heleboel!
Door dit soort maatregelen wordt elke kilometer die iemand rijdt een beetje schoner. Toch kwamen de laatste jaren niet minder, maar juist meer vervuilende stoffen in de lucht.-----4-----. Blijkbaar moet ook het aantal kilometers dat mensen rijden fiks omlaag!
Dan is er nog iets van belang bij luchtvervuiling: geen slagboom of douanebeambte kan schadelijke stoffen tegenhouden aan de grens. -----5-----. En onze vervuiling waait naar andere landen toe.
Door de ligging aan zee komen wij er nog gunstig van af. -----6-----.
Alleen door samen afspraken te maken met de verschillende landen kan het worden opgelost.
-----7-----.
1. Lees de tekst opnieuw en vul nu de goede zin of het goede deel van de zin in, op de open plaats. Gebruik daarvoor de tabel onderaan deze pagina.

A En daaraan wordt hard gewerkt.
B Meer mensen kochten namelijk een auto en het vrachtverkeer nam toe.
C Die katalysator is een apparaatje, dat in de uitlaat wordt gebouwd.
D Luchtvervuiling is dus een 'wereldwijd' probleem.
E Zuinig rijden bereik je trouwens ook door minder snel te rijden.
F en schoner de auto verlaat.
G Veel daarvan komt uit de buurlanden overgewaaid.

Op plaats1234567
hoort te staan