Begrijpend Lezen        terug naar overzicht begrijpend lezen groep 7

Lees eerst de tekst. Maak dan een voor een de vragen.
Zoek steeds in de tekst de genoemde regels en lees deze goed.

In deze taak 'Begrijpend Lezen' hoort onderstaand verhaal. Bij dit verhaal horen enkele opgaven. Lees eerst het verhaal en maak daarna de opgaven. In sommige opgaven staat na een zin of woord: (r. ...).
Dit betekent: zie regel ...
koi
1 Koi

2 Je hebt vast wel eens gehoord
3 van karpers. Karpers zijn
4 zoetwatervissen die overal op
5 de wereld voorkomen. In veel
6 landen worden ze ook gegeten.
7 Er zijn echter ook karpers die
8 absoluut niet bedoeld zijn om
9 op te eten. Dat zijn de
10 zogenaamde 'sierkarpers'.
11 Deze beesten hebben heel
12 mooie kleuren en kunnen heel
13 veel geld waard zijn. De
14 bezitters van deze vissen
15 spreken niet van 'sierkarpers',
16 maar van 'koi'. Dat is het
17 Japanse woord voor die vissen
18 en Japan is ook het land waar
19 ze vandaan komen. Over de
20 oorsprong van die koi bestaat
21 een mooi verhaal.
22 De Japanse stad Tsuwano
23 werd vijfhonderd jaar geleden
24 bestuurd door landheer
25 Dewanokami. Deze landheer
26 was niet alleen een dappere
27 krijger, hij was ook een goede
28 bestuurder. Om alle delen van
29 de stad met elkaar te verbinden,
30 liet hij een enorm netwerk van
31 kanalen graven. Daardoor
32 kwamen alle huizen aan het
33 water te liggen. De mensen die
34 er woonden, vonden dat wel
35 handig, want alle voedselresten
36 die ze hadden, konden ze zo in
37 het water gooien. Daar
38 zwommen namelijk karpers en
39 die vraten alles op.
40 Op een dag zag één van de
41 bewoners van Tsuwano tussen de
42 zwarte karpers een exemplaar met
43 een kleurtje zwemmen. Hij pakte
44 gauw een netje en ving het
45 beestje. Voor zijn huis maakte
46 hij een apart vijvertje waarin hij
47 de gekleurde koi liet zwemmen.
48 Je snapt natuurlijk al wat er in de
49 eeuwen daarna gebeurde. Er
50 kwamen steeds meer kois met
51 kleurtjes en alle inwoners van de
52 stad maakten vijvertjes waarin
53 ze met die beesten gingen
54 fokken.
55 Tegenwoordig is Tsuwano de
56 meest fameuze koi-stad van Japan.
57 Er zwemmen in alle vijvers voor
58 de huizen wel 90.000 prachtig
59 gekleurde kois waar veel
60 toeristen en koiliefhebbers op
61 afkomen.


Maak nu de vraag / vragen in de rechter kolom

omhoog