Feiten en meningen -Startserie 03

Lees de zin goed door!
Is het een feit of een mening?

een feit is iets dat echt waar is.
een mening is iets dat je bedenkt of gelooft.