Feiten en meningen -Startserie 02

Lees de zin goed door.
Is het een feit of een mening?

een feit is iets als het echt is
een mening is iets als je dat vindt of bedenkt.