Feiten en meningen -Startserie 01

Lees de zin goed door. Is het een feit of een mening?

een feit is iets dat echt is en bewezen
een mening is iets wat je zelf bedenkt of meent.