EXTRA OEFENEN MET MEERKEUZEVRAGEN

Op deze pagina’s staan veel oefeningen met meerkeuzevragen, zoals we die vanuit de Cito kennen.

Belangrijk is het, dat de leerlingen goed de opdracht lezen en weten wat er gevraagd wordt, of het nu begrijpend lezen, informatieverwerking of rekenen en taal is.

leesbegrip

Leesbegrip gr.6,7 & 8


 
oefen2go
kidsOp deze website staan veel oefeningen voor spelling - woordenschat - taalgebruik - lezen en begrijpen - ontleden en woordbenoemen

Daarnaast ook aandacht voor Engels in het basisonderwijs , automatiseren en hoofdrekenen d.m.v. weblinks .
Op schoolbordportaal vinden jullie veel digitale hulpmiddelen hiervoor.